Dla uczniów

Nauka zawodu do okazja do kształcenia w wybranym fachu pod okiem wykwalifikowanych specjalistów.

Po zdaniu egzaminu otrzymujesz tytuł czeladnika oraz międzynarodowy dokument EuroPass.

Kształcimy w zawodach:

 • mechanik pojazdów samochodowych,
 • mechanik-operator maszyn rolniczych,
 • monter sieci instlacji urządzeń sanitarnych,
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
 • przetwórca mięsa,
 • elektromechanik,
 • murarz-tynkarz,
 • sprzedawca,
 • elektryk,
 • dekarz,
 • stolarz,
 • fryzjer.

Podstawowe prawa i obowiązki

Czas pracy. Uczniowie do 16 roku życia pracują do 6h dziennie. Powyżej 16 roku życia - 8h dziennie. Uczniowie nie są zatrudniani w porze nocnej oraz w godzinach nadliczbowych

Wynagrodzenie. Wypłacane jest co miesiąc.

Młodociany zobowiązany jest do przestrzegania czasu pracy i porządku obowiązującego u pracodawcy, w tym również systematycznego wypełniania obowiązku dokształcenia teoretycznego oraz przystąpienia do egzaminu czeladniczego.

Gwarantujemy praktyki w zrzeszonych zakładach rzemieślniczych!

Dokumenty wymagane do zawarcia umowy

 • Kwestionariusz osobowy,
 • aktualne orzeczenie lekarza medycyny pracy (skierowanie do lekarza medycyny pracy wydaje pracodawca przyjmujący ucznia do zakładu),
 • oświadczenie o wyborze szkoły ponadpodstawowej,
 • kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.
Wróć na górę