Sztandary i insygnia cechowe

Sztandary Cechu Rzemiosł Różnych w Człuchowie

Z zachowanej dokumentacji Cechu dowiadujemy się, że pierwszy powojenny Sztandar Cechowy z patronem rzemiosła Świętym Józefem był przechowywany przez rzemieślnika ze Szczecinka Bernarda Gackowskiego, któremu wypłacono nawet odszkodowanie za przechowywanie tego sztandaru. Z protokołu Walnego Zgromadzenia Członków Cechu Kowali z dnia 06.02.1949 r. wynika, że decyzją rzemieślników postanowiono, że każdy członek cechu opodatkuje się dobrowolnie po 800 złotych od członka na rzecz przeróbki Sztandaru Cechowego. Zamówiono wykonanie tej usługi w firmie: Haftów Artystycznych w Poznaniu reprezentowanej przez panią Kędzierską. Sztandar ten został poświęcony i służy w tutejszym Cechu na okoliczności uroczystości pogrzebowych i państwowych. Jest to sztandar z gryfem szczecińskim z emblematami rzemiosła za lata 1945 do 1948 roku z napisem w otoku Powiatowy Związek Cechów Rzemieślniczych w Człuchowie.

W tutejszym Cechu znajduje się również drugi późniejszy sztandar na wszystkie uroczystości z wyhaftowanym godłem Państwowym i napisem otoku Cech Rzemiosł Różnych w Człuchowie i obejmuje lata 1945 do 1968 roku. Sztandar ten wręczono na uroczystym Walnym Zgromadzeniu Członków Cechu w dniu 07 września 1969 roku. Uroczyste wręczenie sztandaru nastąpiło na dziedzińcu Człuchowskiego Zamku Rzemiosł Człuchowa w obecności przedstawicieli Izby Rzemieślniczej władz administracyjnych i partyjnych Człuchowa. Uroczystości wręczenia sztandaru dla rzemiosła zostały zakończone wspólną zabawą w Łazienkach znajdujących się w Parku Człuchowskim.

Insygnia cechowe – łańcuchy

W cechu znajdują się dwa łańcuchy: jeden stary z mosiądzu i drugi nowy łańcuch wykonany na początku lat 1990 przez jubilera ze szczerego srebra.

Togi i berety

Dnia Rzemiosła Polskiego zafundowano pięć tóg wraz z beretami dla wszystkich członków Zarządu Cechu.

W togach i insygniach cechowych starszyzna cechowa występuje na ważnych uroczystościach cechowych i państwowych.

Wróć na górę