Przystąpienie do Cechu

Rzemieślnik, który chce wstąpić do Cechu, musi zgłosić się do Biura Cechu i spełnić następujące kryteria:

Każdy członek Cechu zobowiązany jest do:

Formularze do pobrania

Deklaracja członkowska

Ankieta informacyjna

Wróć na górę