Władze i organy cechu

Starszy Cechu

Janusz Ryngwelski (od 23 czerwca 2020)

Zarząd Cechu

 1. Starszy Cechu - Janusz Ryngwelski
 2. Podstarszy Cechu - Janusz Markiewicz
 3. Sekretarz Zarządu - Marek Marcinowski
 4. Skarbnik Zarządu - Sylwia Łyczywek
 5. Członek Cechu - Ewa Woźniak

Zastępcy Członków Zarządu

 1. Aleks Masiak
 2. Bogusław Borzyszkowski

Do zakresu działania Zarządu należy kierowanie całokształtem działalności Cechu, a w szczególności:

 • reprezentowanie interesów członków wobec terenowych i miejskich organów administracji i sądów, organizacji społecznych i gospodarczych,
 • gospodarowanie funduszem i majątkiem Cechu,
 • zatrudnienie Kierownika Biura.

Cech reprezentowany jest na zewnątrz przez Starszego lub Podstarszych oraz Kierownika Biura Cechu w zakresie udzielonego mu pełnomocnictwa.

Komisja Rewizyjna

 1. Przewodniczącu Komisji - Roman Sztolpa
 2. Członek Komisji - Dariusz Odalanowski
 3. Członek Komisji - Mirosław Masiak
 4. Zastępca Członka Komisji - Stanisław Rudnik

Sąd Cechowy

 1. Członek Sądu - Mariusz Klóskowski
 2. Członek Sądu - Sylwia Łyczywek
 3. Członek Sądu - Ewa Woźniak
 4. Członek Sądu - Bogusław Borzyszkowski
 5. Zastępca Członka Sądu - Stanisław Rudnik
Wróć na górę