Informacja o realizacji zadania publicznego

Od 1 września 2022 roku rozpoczęliśmy realizację zadania publicznego pn: "Usprawnienie i wzrost efektywności pracy Cechu Rzemiosł Różnych w Człuchowie" dofinansowanego w ramach Rządowego Programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030.

Celem zadania publicznego jest zwiększenie efektywności pracy oraz nieustanny rozwój działalności statutowej Cechu poprzez sfinansowanie zasobów technicznych na potrzeby działalności statutowej związanej z administrowaniem przygotowania zawodowego w rzemiośle, realizowanego na zasadach dualnego systemu kształcenia, nadzorem nad jego przebiegiem oraz realizacją egzaminów zawodowych i szkolenia zawodowego osób dorosłych.

Adresatami bezpośrednimi zadania publicznego są pracownicy Cechu, członkowie Zarządu. Adresatami pośrednimi zadania publicznego są mistrzowie szkolący oraz uczniowie szkół branżowych I stopnia z terenu działania Cechu.

Zakres zadania publicznego:

  1. Doposażenie Cechu Rzemiosł Różnych w Człuchowie w sprzęt oraz oprogramowanie,
  2. Podnoszenie kwalifikacji pracowników Cechu Rzemiosł Różnych w Człuchowie.

Planowane efekty:

Wartość projektu: 34 385,00 zł
Dofinansowanie: 34 385,00 zł.
Termin realizacji projektu: 01.09.2022 r. – 31.12.2023 r.

Rządowy Program Polski Inkubator Rzemiosła
Wróć na górę