Korzyści z członkostwa w Cechu

Jako członek cechu korzystasz z:

Zapraszamy do naszego grona wszystkich rzemieślników!

Zrzeszamy zakłady rzemieślnicze, w których prowadzone jest przygotowanie zawodowe pracowników młodocianych, którym oferujemy wsparcie poprzez:

Wróć na górę