Odznaczenie rzemieślnicze członków Cechu

Złoty Krzyż Zasługi

 1. Sikorski Walenty 1977
 2. Miastkowski Czesław 1984
 3. Jeżewski Bernard 1989

Srebrny Krzyż Zasługi

 1. Sikorski Walenty 1971
 2. Budzyński Jan 1998
 3. Sawroński Tadeusz 1974
 4. Górski Henryk 1988
 5. Markiewicz Antoni 1988
 6. Masiak Jan 1989
 7. Maćkowiak Zbigniew 1988
 8. Miluszkiewicz Jarosław 1989
 9. Rójek Roman 1987
 10. Szypryt Tadeusz 1989
 11. Marcinowski Marek 2001
 12. Masiak Aleks 2003

Brązowy Krzyż Zasługi

 1. Czarnowski Konrad 1988
 2. Lenz Jerzy 1978
 3. Miastkowski Czesław 1972
 4. Maćkowiak Zbigniew 1988

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

 1. Maćkowiak Zbigniew 2003

Szabla Kilińskiego

Uchwałą nr 9 z dnia 25 czerwca 1998, Kongres Rzemiosła Polskiego ustanowił najwyższe honorowe odznaczenie rzemieślnicze „Szablę Kilińskiego”.

Jest to replika karabeli polskiej z XVIII w. wykonana w skali 1:1 wraz z miniaturką oraz legitymacją. Tę odznakę nadaje Kapituła, w skład której wchodzą członkowie Zarządu ZRP, rzemieślnikom-członkom organizacji samorządu rzemiosła, między innymi za wybitne zasługi dla rozwoju rzemiosła polskiego i propagowanie jego osiągnięć w kraju i zagranicą, inicjatywę, zaangażowanie i ofiarną działalność w organach statutowych rzemiosła i małej przedsiębiorczości, zwłaszcza szczebla krajowego.

Kawalerowie szabli Kilińskiego w człuchowskim cechu

 1. Dariusz Odalanowski 2013
 2. Aleks Masiak 2016

Medal im. Jana Kilińskiego „za zasługi dla rzemiosła polskiego”

Medal im. Jana Kilińskiego wraz z Regitynacją i odznaką ustanowiony został uchwałą nr 49, Zarządu Centralnego Związku Rzemiosła, z dnia 6 października 1978 – jako jednostopniowa odznaka honorowa – zezwolenie M.S.W. z dnia 28 listopada 1978

Cech Rzemiosł Różnych w Człuchowie otrzymał w dniu 30.03.2010 Platynowy Medal im. Jana Kilińskiego.

Uchwałą nr 12, z dnia 16 czerwca 2009 VI Kongres Rzemiosła Polskiego ustanowił Platynowy Medal im. Jana Kilińskiego „Za zasługi dla Rzemiosła Polskiego”. Ten sam medal można otrzymać tylko jeden raz.

Platynowy medal im. Jana Kilińskiego

 1. Miastkowski Czesław
 2. Mackowiak Zbigniew
 3. Masiak Jan
 4. Górski Henryk
 5. Kaczynska Irena
 6. Odalanowski Dariusz
 7. Brzeziński Stanisław
 8. Masiak Aleks
 9. Marcinowski Marek

Złoty Medal Jana Kilińskiego

 1. Anusik Stefan 1996
 2. Budzyński Jan 1992
 3. Drzewicki Zygmunt 1993
 4. Górski Henryk 1993
 5. Miastkowski Czesław 1998
 6. Maćkowiak Zbigniew 2000
 7. Masiak Jan 2001
 8. Odalanowski Kajetan 1994
 9. Sikorski Walenty 1982
 10. Spiczak-Brzeziński Stanisław 2003
 11. Odalanowski Dariusz 2003
 12. Masiak Aleks
 13. Marcinowski Marek
 14. Miluszkiewicz Jarosław
 15. Czarnowski Wacław
 16. Marcinowska Maria
 17. Kaczyńska Irena
 18. Szybajło Ryszard
 19. Markiewicz Janusz
 20. Sikorski Janusz
 21. Kuć Janusz

Srebrny Medal Jana Kilińskiego

 1. Anusik Sfefan 1993
 2. Budzyński Jan 1992
 3. Bukowski Karol 1994
 4. Borzyszkowski Stanisław 2003
 5. Drzewicki Zygmunt 1989
 6. Górski Henryk 1987
 7. Jodanowska Maria 2003
 8. Kuć Janusz Andrzej 2003
 9. Laskowicz Marian 1987
 10. Miastkowski Czesław 1984
 11. Mechliński Roman 1986
 12. Markiewicz Antoni 1994
 13. Maćkowiak Zbigniew 1995
 14. Masiak Jan 1998
 15. Miluszkiewicz Jarosław 2002
 16. Odalanowski Kajetan 1989
 17. Odalanowski Dariusz 2000
 18. Rojek Roman 1993
 19. Spiczak-Brzeziński Stanisław 2000
 20. Trzebiatowski Antoni 2003
 21. Borzyszkowski Bogusław
 22. Sikorski Janusz
 23. Szufrajda Józef
 24. Frankowski Ryszard
 25. Mazur Helena
 26. Budek Danuta
 27. Bartnicki Dariusz
 28. Staszków Zdzisław
 29. Berendt Józef
 30. Chabowski Bogusław

Odznaczenia za szkolenie uczniów w rzemiośle

Oznaczenia „Za szkolenie uczniów w rzemiośle” nadawane są od 1973 roku. Odznaki (wraz z dyplomami) otrzymują rzemieślnicy – nauczyciele zawodu, wykazujący się szczególną aktywnością w dziedzinie szkolenia. Aktualnie przyznawanie są (na podstawie uchwały nr 14 Zarządu ZRP z dnia 15 grudnia 2009):

 • srebrne odznaki - przez Zarząd Izby Rzemieślniczych,
 • złote odznaki - przez Prezydium Zarządu ZRP,
 • platynowe odznaki - przez Zarząd ZRP.

Warunkiem przyznania srebrnej odznaki jest wyszkolenie nie mniej niż 10 uczniów, a złotej nie mniej niż 15 uczniów. Najczęściej wyróżniani złotą odznaką „Za szkolenie uczniów w rzemiośle” są rzemieślnicy reprezentujący następujące branże: fryzjerstwo, mechanika pojazdowa, blacharstwo i lakiernictwo pojazdowe, piekarstwo, cukiernictwo, stolarstwo.

Złotą Odznakę za szkolenie uczniów otrzymało 7 członków cechu: Jan Słabicki, Józef Szufrajda, Dariusz Odalanowski, Bogusław Borzyszkowski, Janusz Woźniak, Piotr Tlock, Lidia Tomczyk.

Srebrną Odznakę za szkolenie uczniów otrzymało 15 członków cechu. Odznakę Izby Rzemieślniczej za zasługi otrzymało 134 członków cechu.

Wróć na górę